Skip to main content

Müügitingimused

Kehtivad alates 12.09.2022.

Helesininelaguun.ee (edaspidi Veebileht) omanik on Olemise kunst OÜ.

 1. Müügilepingu kehtivus, toote/teenuse- ja hinnainfo
  1. Müügitingimused kehtivad Veebilehelt toodete/teenuste ostmisel.
  1. Veebilehel müüdavate toodete/teenuste hinnad on märgitud toodete/teenuste juurde.
  1. Teave toodete/teenuste kohta on esitatud Veebilehel vahetult toodete/teenuste juures.
 2. Koolitusele registreerumine ja tellimuse vormistamine
  1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda internetis vastava koolituse registreerimisvormil või kirjutades e-posti aadressil olemisekunst@gmail.com. Registreerumise järgselt tuleb kinnitus registreerumise kohta osaleja e-posti aadressile. Registreerumisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja astunud seega lepingulisse suhtesse Olemise kunst OÜ-ga.
  1. Seejärel kuvatakse tasu, mille saab tasuda pangalingi kaudu või ülekandega, suurus. Arveldamine toimub eurodes. Koolitustasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või kokkulepitud maksegraafiku alusel vahetult enne kursuse lõppu.
  1. Internetipõhise koolituse ostmisel saadetakse osaleja e-posti aadressile pärast arve tasumist ligipääsuparoolid ning link koolitusele.
  1. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Olemise kunst OÜ arvelduskontole. Kui tellimust ei ole võimalik täita, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
  1. Koolituse pooleli jätmisel koolitustasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused vms), siis saab osaleja liituda mõne järgmise grupiga. Koolituse edasilükkamine on võimalik ainult üks kord. Uuesti liitumise korral on Olemise kunst OÜ õigus nõuda osalejalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.
  1. Juhul kui osaleja katkestab koolituse ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on osaleja kohustatud tasuma kursuse maksumuse täies ulatuses Olemise kunst OÜ poolt väljastatud arve alusel.
 3. Koolitusest loobumine enne koolituse algust

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult Olemise kunst OÜ-d e-kirja teel olemisekunst@gmail.com aadressil.

 • Makseviisid

Maksta saab kasutades pangalinke või ülekannet.

 • Tellitud koolituse kasutamine
  • Kliendil on peale ligipääsuparoolide saamist õigus Veebilehele sisse logida ning materjale õppeesmärkidel kasutada kuni 1 aasta alates p.s 2.3. nimetatud lingi saamist.
  • Materjalide kopeerimine, levitamine ja ilma loata kasutamine on keelatud.
 • Taganemisõigus
  • 14-päevane tagastamisõigus kehtib juhul, kui koolitusel osaleja ei ole õppekeskkonda sisse loginud ja/või õppematerjale kasutanud.
  • Kui koolitusmaterjalid on koolitusel osaleja poolt juba avatud, siis vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole võimalik toodet tagastada ning taganemisõigus ei kehti.
  • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see olemisekunst@gmail.com e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
  • Taganemisavaldus vaadatakse läbi 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse rahuldamise korral tagastab Olemise kunst OÜ kliendi poolt näidatud arvelduskontole hiljemalt 21 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
 • Pretensiooni esitamise õigus
  • Olemise kunst OÜ vastutab ostjale müüdud toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel alates kauba üleandmisest ostjale.
  • Kui Veebilehelt ostetud tootel on puudused, mille eest Olemise kunst OÜ vastutab, parandab või asendab Olemise kunst OÜ puudusega toote.
  • Olemise kunst OÜ vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
 • Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
  • Olemise kunst OÜ saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades Helesininelaguun.ee veebilehele e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  • Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
 • Vaidluste lahendamine
  • Kui ostjal on kauba/veenuse osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja teel aadressile olemisekunst@gmail.com.
  • Kui ostja ja Olemise kunst OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Olemise kunst OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
  • Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.